វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        
11 22 33 44 55 66 67

សូមស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

សូមបញ្ចូលចំណងជើង ឬពាក្យពាក់ព័ន្ធ...
     Adv. Search     e-Resource
 បរិយាយ
3141ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំតុលាការ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1993 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-02-2000
3142ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃគណ:កម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2015 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 71 ]
18-06-2015
3143ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃគណ:កម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2016 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 71 ]
22-02-2018
3144ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2014 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-12-2018
3145ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃគណ:រដ្ឋមន្រ្តី
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1994 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 35 ]
20-09-2005
3146ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1996 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 21 ]
22-05-1996
3147ERA-li ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារ និង លើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2009 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 16 ]
18-07-2017
3148ERA-li ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1997 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 13 ]
24-03-2016
3149ERA-li ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2015 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 51 ]
22-12-2018
3150ERA-li ច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 58 ]
22-02-2010
3151ERA-li ច្បាប់ស្តីពីធនក្ស័យ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2002 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 37 ]
22-02-2017
3152ERA-li ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃការពិន័យស៊ីវិល ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីបណ្តឹង...
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2011 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 35 ]
22-01-2015
3153ERA-li ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1993 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 45 ]
22-02-2000
3154ERA-li ច្បាប់ស្តីពីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី​ ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 34 ]
17-03-2016
3155ERA-li ច្បាប់ស្តីពីមុខរបរនិងការងារកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 162 ]
17-07-2008
3156ERA-li ច្បាប់ស្តីពីមុខរបរនិងការងារកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 252 ]
22-02-2017
3157ERA-li ច្បាប់ស្តីពីម៉ាកពាណិជ្ជនាមនិងអំពើនៃការប្រកួតជែងមិនស្មោះត្រង់
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2002 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 21 ]
13-06-2002
3158ERA-li ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈទូទៅចំពោះយោធិននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1997 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 20 ]
21-08-2001
3159ERA-li ច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1994 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 47 ]
25-10-1996
3160ERA-li ច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 29 ]
28-04-2015
លទ្ធផលស្វែងរកតាមរយៈពាក្យពាក់ព័ន្ធ all (មានចំនួន 3851)
158

ស្វែងរកតាមរយៈ   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

សូមជ្រើសរើសតាមប្រភេទខាងក្រោម ៖

បណ្ណាល័យវីដេអូ
វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ​ជួន​ណាត
Choun Nath Dictionary
តេឡេក្រាម
Telegram
ផ្សេងៗទៀត
បណ្តាញសង្គម សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

        បង្ហាញតាមប្រភេទ ៖  1). Encyclopadias   2). Dictionnaires   3). Langues, linguistique   4). Anglais   5). Annuaires.annales.recueils   6). PARLEMENT   7). HISTOIRE-GEOGRAPHIE   8). HISTOIRE-de l'Asie du Sud-Est   9). GEOGRAPHIE   10). HISTOIRE   11). GEOGRAPHIE DE L'EUROPE   12). Histoire de L'Amerique   13). Histoire du proche et Moyen-Orient   14). GEOGRAPHIE DE LA FRANCE   15). Histoire de la France   16). Geographie mondiale   17). Geographie du Cambodge   18). Geographie de l'Asie du Sud-Est   19). Geographie Atlas   20). Encyclopadias   21). Sciences sociales generalites   22). Sciences sociales .politique. Economic. Droit. education   
រដ្ឋបាលសាធារណៈ |  សេដ្ឋកិច្ច |  ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង