វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        
11 22 33 44 55 66 67

សូមស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

សូមបញ្ចូលចំណងជើង ឬពាក្យពាក់ព័ន្ធ...
     Adv. Search     e-Resource
 បរិយាយ
2921ERA-li កាត់បន្ថយភាពក្រក្រ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2005 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-02-2010
2922ERA-li ការគាំពារសង្គម ដើម្បីកំណើសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសម៌​ក្នុងបរិបទកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2013 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 42 ]
17-03-2016
2923ERA-li ការគិតបែបច្នៃប្រឌិត
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2013 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 216 ]
18-01-2019
2924ERA-li ការគិតវិជ្ជមាន
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2017 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 345 ]
18-01-2019
2925ERA-li ការគ្រគ្រងឆ្នាំ១៩៩៦ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសៀវភៅរបស់ស្ថាប័នខេត្ត​ ក្រុង
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1996 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-02-2000
2926ERA-li ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៤ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសៀវភៅថវិការបស់បន័ខេត្ត ក្រុង
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1996 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-02-2000
2927ERA-li ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៤ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសៀវភៅថវិការបស់រដ្ឋបាលកណ្តាល
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1994 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-02-2000
2928ERA-li ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៦ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសៀវភៅថវិការបស់បន័ខេត្ត ក្រុង
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1996 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-02-2000
2929ERA-li ការគ្រប់គ្រងថវិការឆ្នាំ១៩៩៦
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1996 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-02-2000
2930ERA-li ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិតាមបែបវិមជ្ឈការ ករណីសិក្សានៅឃុំបួនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ និង ខេត្តរតនគិរី
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 61 ]
22-02-2010
2931ERA-li ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិតាមបែបវិមជ្ឈការករសិក្សានៅឃុំបួនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តរតនគិរី
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 61 ]
18-12-2009
2932ERA-li ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឲ្យធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2018 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 240 ]
18-01-2019
2933ERA-li ការងារបោះបង្គោលខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកនិងការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្ររវាង​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 79 ]
24-08-2012
2934ERA-li ការជុំរុញប្រសិទ្ធភាពការងារការិយាល័យនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈចំណុះស្ថាប័នរដ្ឋបាលសុីវិល
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 35 ]
22-02-2017
2935ERA-li ការជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពូជាពីឆ្នាំ១៩៩៨ដល់២០០៨
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 280 ]
28-04-2015
2936ERA-li ការដួលរលំនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៏ប៉ុលពត
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1991 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 233 ]
27-03-1995
2937ERA-li ការដោះស្រាយរឿងក្តីរដ្ឋបាល
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1993 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 25 ]
22-02-2000
2938ERA-li ការណែនាំបំភ្លឺអំពី​ការងំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2006 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 29 ]
18-10-2006
2939ERA-li ការណ្ណាល័យសិទ្ធិមនុស្សវិទ្យាស្ថាន៉រ៉ាអុលវ៉ាលេនបឹក
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 913 ]
28-06-2016
2940ERA-li ការត្រួតពិនិត្យដោយសភាលើវិស័យសន្និសុខ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1889 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 251 ]
28-01-2017
លទ្ធផលស្វែងរកតាមរយៈពាក្យពាក់ព័ន្ធ all (មានចំនួន 3851)
147

ស្វែងរកតាមរយៈ   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

សូមជ្រើសរើសតាមប្រភេទខាងក្រោម ៖

បណ្ណាល័យវីដេអូ
វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ​ជួន​ណាត
Choun Nath Dictionary
តេឡេក្រាម
Telegram
ផ្សេងៗទៀត
បណ្តាញសង្គម សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

        បង្ហាញតាមប្រភេទ ៖  1). Encyclopadias   2). Dictionnaires   3). Langues, linguistique   4). Anglais   5). Annuaires.annales.recueils   6). PARLEMENT   7). HISTOIRE-GEOGRAPHIE   8). HISTOIRE-de l'Asie du Sud-Est   9). GEOGRAPHIE   10). HISTOIRE   11). GEOGRAPHIE DE L'EUROPE   12). Histoire de L'Amerique   13). Histoire du proche et Moyen-Orient   14). GEOGRAPHIE DE LA FRANCE   15). Histoire de la France   16). Geographie mondiale   17). Geographie du Cambodge   18). Geographie de l'Asie du Sud-Est   19). Geographie Atlas   20). Encyclopadias   21). Sciences sociales generalites   22). Sciences sociales .politique. Economic. Droit. education   
រដ្ឋបាលសាធារណៈ |  សេដ្ឋកិច្ច |  ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង