វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        
11 22 33 44 55 66 67

សូមស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

សូមបញ្ចូលចំណងជើង ឬពាក្យពាក់ព័ន្ធ...
     Adv. Search     e-Resource
 បរិយាយ
1ERA-li អត្ថាធិប្បាយមហាវេស្សន្តរជាតក
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2017 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 199 ]
18-01-2019
2ERA-li បញ្ញាសជាតក
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2014 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 391 ]
18-01-2019
3ERA-li ពុទ្ធសាសនានិងវិទ្យាសាស្រ្ត
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2016 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 107 ]
18-01-2019
4ERA-li កម្រងឯកសារលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ស្ដីពីសង្ឈប្រកាស អនុក្រឹត្យ ប្រកាស ស.ជ.ណ (២០០៦-២០១០)
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 89 ]
22-12-2018
5ERA-li សកម្មភាពការងារចូលរួមចំណែកកសាងសមិទ្ធផលនានាទាំងផ្នែកពុទ្ធចក្រ និងអាណាចក្ររបស់លោកជំទាវ ឧកញ៉ាបណ្ឌិត សៀង ចាន់ហេង អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន ហេង អភិវឌ្ឍន៍
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2018 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 155 ]
22-12-2018
6ERA-li កម្រងសិក្សាកថាវប្បធម៌ខ្មែរ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 368 ]
22-02-2018
7ERA-li គាថាធម្មបទ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2014 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 148 ]
22-02-2018
8ERA-li វិធីកាត់បន្ថយស្ត្រេស
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 366 ]
22-02-2018
9ERA-li ធម៌នមស្សការ អក្សរបាលី និងសម្រាយសង្ខេប
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2009 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 277 ]
22-02-2018
10ERA-li ទិដ្ឋធម្មិកត្ថប្រយោជន៍ (ប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្ន)
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2006 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 35 ]
25-05-2017
11ERA-li អរិយទ្រព្យដ៏ប្រសើររបស់មនុស្ស
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2014 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 141 ]
13-11-2016
12ERA-li កម្មអ្នកសាងលោកពិត
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2014 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 470 ]
15-06-2016
13ERA-li ប្រើគំនិតច្នៃខ្លួនអ្នកអោយមានតម្លៃ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2014 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 259 ]
13-11-2015
14ERA-li ប្រើគំនិតច្នៃខ្លួនអ្នកឱ្យមានតម្លៃ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2014 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 259 ]
13-11-2015
15ERA-li ទស្សនៈជីវិត
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2014 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 118 ]
28-08-2015
16ERA-li ព្រះពុទ្ធសាសនា និងពាហិរសាសនានៅក្នុងសង្គមខ្មែរក្រោយថ្ងៃរំដោះ ៧ មករា ១៩៧៩ (១៩៧៩-បច្ចុប្បន្ន)
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 601 ]
28-07-2014
17ERA-li វិធីសេពគប់មិត្ត
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 118 ]
24-05-2010
18ERA-li Religions et colonisation
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2009 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 335 ]
24-05-2010
19ERA-li កាស្វែងយល់អំពីការវិវត្តព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសង្គមខ្មែរ (ឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈទស្សនវិជ្ជា)
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 307 ]
22-02-2010
20ERA-li ពុទ្ធិកសិក្សា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 718 ]
27-11-2008
លទ្ធផលស្វែងរកតាមរយៈពាក្យពាក់ព័ន្ធ អប់រំ និងសាសនា (មានចំនួន 59)
1

ស្វែងរកតាមរយៈ   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

សូមជ្រើសរើសតាមប្រភេទខាងក្រោម ៖

បណ្ណាល័យវីដេអូ
វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ​ជួន​ណាត
Choun Nath Dictionary
តេឡេក្រាម
Telegram
ផ្សេងៗទៀត
បណ្តាញសង្គម សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

        បង្ហាញតាមប្រភេទ ៖  1). Encyclopadias   2). Dictionnaires   3). Langues, linguistique   4). Anglais   5). Annuaires.annales.recueils   6). PARLEMENT   7). HISTOIRE-GEOGRAPHIE   8). HISTOIRE-de l'Asie du Sud-Est   9). GEOGRAPHIE   10). HISTOIRE   11). GEOGRAPHIE DE L'EUROPE   12). Histoire de L'Amerique   13). Histoire du proche et Moyen-Orient   14). GEOGRAPHIE DE LA FRANCE   15). Histoire de la France   16). Geographie mondiale   17). Geographie du Cambodge   18). Geographie de l'Asie du Sud-Est   19). Geographie Atlas   20). Encyclopadias   21). Sciences sociales generalites   22). Sciences sociales .politique. Economic. Droit. education   
រដ្ឋបាលសាធារណៈ |  សេដ្ឋកិច្ច |  ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង